De vierde graad van de Engelen en Aartsengelen Healing (Angels and Archangels Healing) houdt een kennismaking met diverse Aartsengelen in. U leert wat iedere Aartsengel zijn taak is en waarmee hij of zij u kan helpen. Er worden zestien Aartsengelen besproken.

Er zijn diverse meditaties waarbij u bijvoorbeeld Gabriel kunt benaderen om te helpen uw waarheid te spreken of Rafael om lichamelijke gezondheid te vragen.

U krijgt een inwijding in de energie van de Aartsengelen.

U leert ook een healing te geven met de energie van de Aartsengelen.

Omdat veel cursisten graag de Engelen en Aartsengelen Healing IV en V op dezelfde dag willen doen heb ik beide cursussen samengevoegd. U krijgt de kennis, healingstechnieken, oefeningen en inwijdingen die bij beide cursussen horen. Vanwege de intensiteit van deze kennis en energie wordt de cursus prive of in een klein groepje gegeven.

De cursus duurt ongeveer vier uur van 10.00-14.00. De kosten voor de cursussen Engelen en Aartsengelen Healing graad IV en V samen zijn 200 euro. 

Er wordt gewerkt met de volgende Aartsengelen: